Sulverkstans inlägg på Boys Amateur Championship!

Johannes Axell är sponsrad av Sulverkstan och har ett extremt lågt valv på båda fötterna och är helt beroende av inlägg för att kunna gå spela golf på denna höga nivå!
Sulverkstan är stolt sponsor
https://instagram.com/p/BI26fadDnEZ/